สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า

ข้าราชการอิสราเอลในประเทศไทย ร่วมกันใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

เมื่อวานนี้ (28 มี.ค.) ดร.เมเอียร์ ชโลโม เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย นำคณะข้าราชการและชาวอิสราเอลในประเทศไทย ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย พร้อม ๆ กับสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลอิสราเอล 96 แห่ง ใน 77 ประเทศทั่วโลก ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอล ที่กำหนดมีขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2562

ทั้งนี้ ดร.เมเอียร์ ชโลโม เผยว่ามีความภูมิใจที่อิสราเอลมีระบบประชาธิปไตยที่มั่นคง การใช้สิทธิ์ออกเสียงถือเป็นหลักสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นทุกคนจึงตื่นเต้นกับการออกมาใช้สิทธิ์ และหวังจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของตัวเอง

การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 21 ของอิสราเอล มีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 6.3 ล้านคน จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ 8.5 ล้านคน

รัฐสภาอิสราเอล ซึ่งเรียกว่า สภาคเนสเซ็ท ตั้งอยู่ในนครเยรูซาเลม มีสมาชิกรัฐสภา 120 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทุก 4 ปี ตามระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน.