แผนการเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษีมูลค่าเพิ่มของญี่ปุ่นในวันนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นจาก 8% มาอยู่ที่ 10% ทำให้ราคาสินค้าและบริการหลายรายการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทันทีสาเหตุที่ต้องขึ้นภาษี รัฐบาลญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าขณะนี้ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมเพิ่มสูงขึ้นเพราะจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อย แต่มีเด็กเกิดใหม่น้อยการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งนี้ก็สร้างความสับสนให้กับบรรดาร้านค้าปลีกและผู้บริโภค

เพราะมีสินค้าและบริการอย่างที่ได้รับการยกเว้นขึ้นภาษีครั้งนี้ คือ อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ยังคงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 8% โดยอาหารที่ว่ามานี้ คือ อาหารสำหรับนำไปปรุงเอง หรืออาหารที่ซื้อกลับบ้าน แต่อาหารที่ทานในร้านจะถูกเก็บภาษี 10% เหมือนสินค้าอื่นๆ ไม่ถูกยกเว้นแต่อย่างใดไม่ใช่แค่นั้น การขึ้นภาษีนี้ก็ยังทำให้หลายฝ่ายคาใจว่า ตกลงแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นต้องการกระตุ้นการบริโภคให้เศรษฐกิจที่แทบจะไม่เติบโตเลยมานานราว 30 ปี ให้เติบโตอย่างที่เคยกล่าวไว้จริงหรือไม่ เพราะการขึ้นภาษีจะยิ่งทำให้ประชาชนไม่กล้าใช้จ่าย